Инструменты пользователя

Инструменты сайта


brends:tm:различия_соли

Различия видов соли

Информация от производителя, Различия соли TM:

Ca Mg Alk дополнительно
Classic: 370-390 ppm 1250-1300ppm 9-10 dKH
Pro-REEF: 430-450 ppm 1300-1350ppm 7-8 dKH
Bio-ACTIF: 430-450 ppm 1300-1350ppm 8-9 dKH carbon dosing compounds
Syn-Biotic: 430-450 ppm 1300-1350ppm 8-9 dKH carbon dosing compounds,
pro-biotic bacteria
de-nitrifying bacteria
brends/tm/различия_соли.txt · Последнее изменение: 2022/08/19 10:50 — reef-admin